Novinky

Aktuálne

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK:

 1. Názov zákazky: Kmeňová pásová píla
  Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodávka kmeňovej pásovej píly podľa technických špecifikácie, ktorá je súčasťou Kúpnej zmluvy-Príloha č.1.
  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/326-8f7c7ca5c9/. Lehota na predkladanie ponúk: do 18.06.2019, 12:00 hod.

  Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu je zverejnený tu.

  PDFZápisnica z vyhodnotenia ponúk – opravená
  PDFZápisnica z vyhodnotenia ponúk
 2. Názov zákazky: Automatická rozmietacia a omietacia píla
  Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie Automatickej rozmietacej a omietacej píly na základe technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou Kúpnej zmluvy-Príloha č.1.
  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/327-ee515ff8af/
  Lehota na predkladanie ponúk: do 18.06.2019, 10:00 hod.

  Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu je zverejnený tu.

  PDFZápisnica z vyhodnotenia ponúk – opravená
  PDFZápisnica z vyhodnotenia ponúk
 3. Názov zákazky: Mechanizácia pílnice
  Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky dodanie kompletnej mechanizácie pílnice v zmysle technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou Kúpnej zmluvy-Príloha č.1 a Výkresovej dokumentácie, ktorá je prílohou Výzvy na predkladanie cenovej ponuky-Príloha č.1b.
  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/328-a0171b306f/.
  Lehota na predkladanie ponúk: do 18.06.2019, 10:00 hod.

  Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu je zverejnený tu.

  PDFZápisnica z vyhodnotenia ponúk – opravená
  PDFZápisnica z vyhodnotenia ponúk

Máj 2019

Zakúpenie impregnačnej vane – možnosť impregnácie reziva do 8m (hnedá impregnácia zn. Lignofix)

Júl 2016

Možnosť platby platobnou kartou vo FOŠŇA CENTRE

Máj 2016

Otvorenie malopredajnej divízie FOŠŇA CENTRUM

Január 2016

Rozšírenie vozového parku o novú súpravu Scania 450 + klanicový náves Schwarzmuller

www.dcp.sk