Služby

Sušenie reziva

V záujme uspokojenia zákazníkov kvalitne usušeným či tepelne ošetreným rezivom (ISPM 15), sme na jar 2015 kompletne rekonštruovali tepelné hospodárstvo ako aj inštalovali novú modernú sušiareň zn. Katres.

 

 

Skracovací uzol

Technologické vybavenie nám umožňuje namieru adjustovať rezivo podľa špeciálnych požiadaviek.

 

 

Doprava

Logistický potenciál je jedným z predpokladov včasnej a pohotovej expedície. Okrem dominantnej kamiónovej dopravy, expedujeme rezivo aj vagónmi, ktorých nakládku pohodlne realizujeme z vlastnej železničnej vlečky priamo v areáli závodu. Ani kontajnerová doprava nám nie je cudzia pri realizácií zámorských zásielok.
Významným a nutným krokom smerok k zvýšeniu flexibility dodávok tovaru zákazníkom bolo započatie budovania logistickej divízie na jar roku 2015. V súčasnosti disponujeme dvomi novými súpravami na odvoz guľatiny a reziva ( kombinácia ťahač Scania 450 resp. 490 + náves klanicový špeciál resp. náves klanicový s plnou podlahou, oba zn.Schwarzmuller ).

 

 

www.dcp.sk