O nás

História

  • zima 1996 – založenie obchodnej spoločnosti a započatie exportu ihličnatého reziva zo Slovenska do susedných krajín
  • jar 2005 – odkúpenie piliarskeho závodu s porezom ihličnatej guľatiny v Podbieli na Orave a postupná modernizácia
  • leto 2006 – odkúpenie 100% akcií piliarskeho závodu Novomanip a.s. v Martine
  • leto 2007 – zakúpenie a inštalácia modernej manipulačnej linky na guľatinu v Martine
  • zima 2011 – odpredaj obchodného podielu na píle v Podbieli
  • jar 2015 + ďalšie investície smerujúce k rozšíreniu škály výrobkov ( sušenie reziva ) a zvýšenie flexibility dodania tovaru vlastnou nákladnou dopravou

Súčasnosť

V roku 2016 firma DCP timber s r.o. oslavuje 20. výročie úspešného a stabilného pôsobenia na európskom trhu s ihličnatou guľatinou a rezivom.

Zužitkovaním mnohoročných skúseností v celom cykle spracovateľského reťazca od nákupu guľatiny, optimalizovaním procesov spracovania dreva a efektívnym predajom sa nám darí rásť na náročnom a premenlivom trhu. Tieto faktory ako aj motivovaný a cieľavedomý tím firmy DCP timber je zárukou dlhodobej udržateľnosti a vysokej výkonnosti našej spoločnosti.

www.dcp.sk