Aktivity

Obchod s guľatinou

Naša spoločnosť vynakladá už od počiatku osobitný zreteľ na budovanie vzťahov s producentmi ihličnatého dreva, ktorými sú pre nás súkromní vlastníci lesných pozemkov ( mestské lesy, urbariáty, spoločenstvá či súkromné osoby…) predovšetkým u nás doma v Turci.

Spoľahlivosť, pružnosť a dlhodobo budované vzťahy s dodávateľmi dreva majú priaznivú odozvu v raste objemu nakupovaného dreva v celom spektre kvalít.

Vďaka modernej manipulačnej linke zn. Baljer Zembrod dokážeme vzácnu a strategickú surovinu maximálne a optimálne zhodnocovať.

 

 

Obchod s rezivom

Obchod s rezivom je nosným pilierom našej firmy, ktorý rozvíjame od počatku. V roku 2015 dosiahol objem takmer 30.000 m3.

Sledovaním trendov a výsledkom reagovania na požiadavky zákazníkov je predaj reziva nielen v čerstvom stave, ale rastie nám podiel dodávok sušeného a hobľovaného reziva.

Významným momentom je snaha ako aj úspešnosť v diverzifikácií predávaného reziva podľa účelu použitia ( stavebno-stolárske výrobky, podlahoviny, bedne a obalový materiál…) či predaj strategicky na viacero trhov v Európe ( SK,CZ,A,D,H,PL,GR…)

 

www.dcp.sk